آژانس یا کارگذار مسافرتی

با تکمیل فرم می توانید از خدمات زیر بهرمند شوید

 • ثبت تورهای شما برای رویدادها
 • دریافت پکیج های خدماتی
 • تبلیغ و اطلاع رسانی
 • خدمات متنوع دیگر

نماینده فروش بلیت

با تکمیل فرم می توانید از خدمات زیر بهرمند شوید

 • فروش بلیت و دریافت کمیسیون
 • استفاده از بسته های تخفیف
 • فروش بلیت با لینک شخصی
 • خدمات متنوع دیگر

 اسپانسر رویداد

با تکمیل فرم می توانید از خدمات زیر بهرمند شوید

 • دریافت لیست سالن و هنرمندان
 • دریافت تحلیل های گردشگری
 • استفاده از خدمات طراحی و تبلیغ
 • خدمات متنوع دیگر

دفتر نمایندگی

جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل نمایید