کنسرت شب یلدا با رادیو جوان – استانبول

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲۰ ۲۱۰۷Dec ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۰۲:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ ویژه برنامه شب یلدا با رادیو جوان ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل …

کنسرت اندی همراه با تیم ملی فوتبال ایران

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴ ۲۱۰۷Jun ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۳:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ اندی ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _   Yubileyny Sports Palace, …

کنسرت گوگوش و حسن شماعی زاده با حضور اردلان سرفراز

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۳  فروردین ۱۳۹۷ ۲۳ ۲۱۰۸Mar ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۳:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ حسن شماعی زاده گوگوش اردلان سرفراز ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  …

کنسرت داریوش

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۲ فروردین ۱۳۹۷ ۲۲ ۲۱۰۸Mar ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ کنسرت داریوش ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن شانگریلا , …

کنسرت اندی و سامی بیگی

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۴ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱۰۷Mar 24 ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ سامی بیگی اندی ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن هامالیر …

کنسرت شهیاد و هلن

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۵ فروردین ۱۳۹۶ ۲۵ ۲۱۰۷Mar ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ شهیاد هلن ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن اپرا , …

کنسرت السید و سامیار

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۱-۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱-۲۹ ۲۱۰۸Mar ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۲۲:۰۰ – ۰۳:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ کنسرت السید و سامیار ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن …

کنسرت کامران و هومن

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۳۱ ۲۱۰۷Dec ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ کامران و هومن ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن کازینوی …

کنسرت معین

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ۷ ۲۱۰۷dec ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ ویژه برنامه شب یلدا با رادیو جوان ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل …

کنسرت گروه TM BAX

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۳ – ۵ آذر ۱۳۹۶ ۲۴-۲۶ ۲۱۰۷Nov ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۳:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ TM BAX ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن …