Menu

__ رویداد های در حال اجرا __

رویدادهای قابل رزرو

 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • کنسرت بزرگ معین وان ترکیه
 • زمان : 16 آبان 1398
 • 07November 2019
 • برنامه گذار : Hedef Sanat
 • سالن : Nur Tatar Sport Hall

__ رویداد های گذشته __

آخرین رویدادهای خدمات رسانی شده

 • کنسرت بزرگ معین استانبول
 • زمان : 6 شهریور 1398
 • برنامه گذار : Hedef Sanat
 • سالن : Lutfi Kerdar
 • کنسرت بزرگ معین استانبول
 • زمان : 30 مرداد 1398
 • برنامه گذار : Hedef Sanat
 • سالن : Lutfi Kerdar
 • کنسرت بزرگ معین سلیمانیه
 • زمان : 16 خرداد 1398
 • برنامه گذار : Pluto Line
 • Romani Amphitheatre
 • کنسرت ساسی وان ترکیه
 • زمان : 15 خرداد 1398
 • برنامه گذار : Valli Event
 • سالن : Nur Tatar
 • کنسرت اندی ایروان ارمنستان
 • زمان : 2 فروردین 1398
 • برنامه گذار : Arm Melody
 • سالن : Hamalir

__ هنرمندان __

هنرمندانی که تا کنون رویدادهایشان خدمات رسانی گردیده است

__ سالن ها __

__ برنامه گذاران __

HEDEF SANAT
VAALI EVENT
ARM MELODY
MAD FEST
CREATIVAll AGENCY
ALFA 7
BONG EVENT