زندگی نامه حرفه ای اردلان سرفراز

اردلان سرفراز زاده

۲۴ تیر ۱۳۲۹ در شهر داراب، شاعر و ترانه سرای موج نوین و آهنگساز ایرانی است. عشق و غربت، و زندگی ایرانیان مهاجر بن مایه اصلی سروده‌های وی به شمار می‌رود.

زندگی

اردلان سرفراز در سال ۱۳۲۹ در شهر داراب واقع در استان فارس متولد گردید. او فرزند ارشد خانواده بود و مادرش نیز در شعر دستی داشت. شروع زندگی شاعرانه اردلان در سال اول دبیرستان در مدرسه امیر کبیر و با تشویق معلمی به نام دانشمند بود. در جوانی برای تحصیل در رشته روانشناسی در دانشگاه عالی پارس پذیرفته شد و به تهران آمد، او به پیشنهاد پسرعموی مادرش (حسین سرفراز، شاعر و روزنامه‌نگار معروف آن زمان) در حین تحصیل برای گذران زندگی با رادیو ایران و ارکستر جوانان کار خود را به عنوان ترانه سرا آغاز کرد. پس از یک سال به دلایلی رادیو ایران را ترک کرد. اما سرفراز ترانه سرودن را به شکل حرفه‌ای آغاز کرد و با ترانه شب هم او هم ابی خواننده ترانه به شهرت رسیدند.

 

از راست: حسن شماعی‌زاده، گوگوش، اردلان سرفراز

اردلان سرفراز چند سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در سال ۱۳۶۲، ایران را به مقصد آلمان ترک کرد. هنگام ترک ایران به آشنایان دارابی خود اعلام کرد که من فقط برای سرفرازی ایران از اینجا می‌روم.

او در طول زندگی در کشورهای مختلفی همچون آلمان، اتریش، یونان، ترکیه، ایتالیا، آمریکا و… روزگار گذرانده‌است و تأثیر حضور در این کشورها و رنج ناشی از غربت در بسیاری از اشعار وی مشهود است.

همکاری هنری

او با خوانندگانی نظیر: داریوش، ابی، ستار، هایده، معین و گوگوش بیشترین همکاری را داشته‌است. از جمله خوانندگان دیگری که همکاریهای انگشت شماری با اردلان سرفراز داشته‌اند می‌توان از عارف، فرهاد مهراد، مهستی، مازیار، لیلا فروهر، سیاوش قمیشی، شاهرخ، و شکیلا یاد کرد. در میان آهنگسازان نیز او با فرید زلاند، سیاوش قمیشی، واروژان، بابک افشار، تورج شعبان خانی، محمد حیدری، منوچهر چشم آذر، حسن شماعی زاده و فریبرز لاچینی همکاری داشت. لازم است ذکر شود که مدتی پیش دو کتاب شامل گزیده‌ای از ترانه‌های وی به نامهای «از ریشه تا همیشه» و «سال صفر» چاپ و منتشر شد. این کتاب از این نظر حایز اهمیت است که بسیاری از ترانه‌های با رویکرد سیاسی اردلان در آنها آمده‌است.

ترانه‌شناسی

خوانندهنام ترانهترانه‌سراآهنگساز تنظیم
ابیایراناردلان سرفرازخسرو پیشکاری خسرو پیشکاری
ابیسادگی مرا ببخشاردلان سرفرازآندرانیک آندرانیک
ابیعسلاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیراز همیشگیاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیآبیاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیهزارویک شباردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیگریزاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیخانومْ گلاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیهمدماردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیبرجاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیدلتنگیاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیرحم کناردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ابیدلبراردلان سرفرازفرید زلاند عبدی یمینی
ابیشباردلان سرفرازمنصور ایران‌نژاد محمد شمس
ابیستارهٔ دنباله‌داراردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیروزگاراردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیآرزواردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
ابیمحتاجاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیچه باید کرداردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیجواباردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیخواباردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیمنزل به منزلاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیاتل متلاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیبنویساردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیبگو ای یاراردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیجستجواردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
ابیتو را نگاه می‌کنماردلان سرفرازفرید زلاند تیگران ساکیان
داریوششقایقاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشدستای تواردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
داریوشچشم مناردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
داریوشسال دوهزاراردلان سرفرازمنوچهر جشم‌آذر منوچهر چشم‌آذر
داریوشنیستیاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
داریوشنازنیناردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
داریوشتقویماردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
داریوشقلندراردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
داریوشای عشقاردلان سرفرازداوود بهبودی اریک
داریوشنجاتاردلان سرفرازجمشید زندی داوود اردلان
داریوشمصلوباردلان سرفرازصادق نوجوکی ناصر چشم‌آذر
داریوشخسته‌اماردلان سرفرازبابک افشار بابک افشار
داریوشولایتاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشگره کوراردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشاینهاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشحادثهاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشلالاییاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشطاقتاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشآشفته‌بازاراردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشموجاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
داریوشروز اولاردلان سرفرازفرید زلاند تیگران ساکیان
داریوشتلنگراردلان سرفرازفرید زلاند تیگران ساکیان
داریوشراهیاردلان سرفرازفرید زلاند واهان اسکندریان
داریوشبه بچه‌هامون چی بگیماردلان سرفرازعبدی یمینی عبدی یمینی
گوگوشمرداباردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشغریبِ آشنااردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشدو پنجرهاردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشمن و گنجشکای خونهاردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشجادهاردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشکویراردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشدوراهیاردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشاون منماردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشکولیاردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده واروژان
گوگوشتقدیراردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده منوچهر چشم‌آذر
گوگوشطلاقاردلان سرفرازمنوچهر چشم‌آذر منوچهر چشم‌آذر
گوگوشپرسشاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
گوگوشدریغاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
گوگوشآنروز فراموشم نمیشهاردلان سرفرازپرویز غیاثیان  
گوگوشبانوی مااردلان سرفرازحسن شماعی زاده منوچهر چشم آذر
گوگوشمرهماردلان سرفرازفرید زلاند اریک
گوگوشگمشدهاردلان سرفرازفرید زلاند اریک
گوگوشنیمهٔ گمشدهٔ مناردلان سرفرازآندرانیک آندرانیک
گوگوششکایتاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
گوگوشباراناردلان سرفرازفرید زلاند روما کانیان
گوگوشدلم خواستاردلان سرفرازفرید زلاند روما کانیان
گوگوشسزاواراردلان سرفرازفرید زلاند تیگران
کوروش یغماییعاشقانهاردلان سرفرازکوروش یغمایی کوروش یغمایی
مرجانکویر دلاردلان سرفرازتورج شعبان‌خانی تورج شعبان‌خانی
مرجانگل ناز پرپر مناردلان سرفرازتورج شعبان‌خانی تورج شعبان‌خانی
مرجانتکیه بر باداردلان سرفرازتورج شعبان‌خانی تورج شعبان‌خانی
هایدهسوغاتیاردلان سرفرازمحمد حیدری ناصر چشم‌آذر
هایدهمستیاردلان سرفرازبهمن خوش‌بین خوش‌بین
هایدهشانه‌هایتاردلان سرفرازفرید زولاند منوچهر چشم آذر
هایدهساقیاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
هایدهبهانهاردلان سرفرازفرید زولاند  
مهستیبیا بنویسیماردلان سرفرازمحمد حیدری منوچهر چشم‌آذر
مهستیمستیاردلان سرفرازمحمد حیدری محمد حیدری
مهستیچراغاردلان سرفرازمحمد حیدری محمد حیدری
مهستیدلقکاردلان سرفرازمحمد حیدری  
ستارگل پونهاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
ستاربوی باروناردلان سرفرازبابک افشار آندرانیک
ستارجان شیرینماردلان سرفرازفرید زلاند تیگران
ستارکوچهاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند، جف
ستارمرا دریاباردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
ستاریکی به شکل خود مناردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
مرتضیرگباراردلان سرفرازفرید زلاند ؟
مرتضینمی‌شوداردلان سرفرازپرویز اتابکی ؟
مرتضیپرسهاردلان سرفرازپرویز اتابکی ؟
مرتضییقیناردلان سرفرازپرویز اتابکی ناصر چشم آذر
شاهرخبچه‌ها خداحافظاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
شاهرخدلکماردلان سرفرازشاهرخ رامین نصیری
شاهرخآهواردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شاهرخبه سلامتاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شاهرخای عشقاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شاهرخکی گفتهاردلان سرفرازفرید زلاند رافی شهبازیان
فهیمهتنگه بلوراردلان سرفرازپرویز مقصدی ؟
منصوردریچهاردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده منوچهر چشم‌آذر
معینخالقاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
معینپریچهراردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
معیندل‌سوختهاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
معینای آنکهاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
معینبرای دیدن تواردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
معینپیالهاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم آذر
معینعشقِ مناردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
معینزندگیاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
معینحیراناردلان سرفرازمعین منوچهر چشم‌آذر
معینتمنااردلان سرفرازفرید زلاند برایان
معیندیگر چه خواهیاردلان سرفرازمعین کاظم عالمی
معینپنجرهاردلان سرفرازحسن شماعی‌زاده آندرانیک
ویگنصدای گریهاردلان سرفرازآندرانیک ؟
هومنپناهندهاردلان سرفرازفرید زلاند ؟
لیلا فروهرکیفراردلان سرفرازسیاوش قمیشی نوید نحوی
لیلا فروهرنجوااردلان سرفرازفرید زلاند ؟
لیلا فروهرحسرتاردلان سرفرازفرید زلاند ؟
لیلا فروهرخبر تازهاردلان سرفرازفرید زلاند ؟
لیلا فروهرفریاد یک درداردلان سرفرازپرویز مقصدی پرویز مقصدی
مارتیکغنیمتاردلان سرفرازآندرانیک ؟
مارتیکنهایتاردلان سرفرازآندرانیک ؟
بتیحریماردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
بتیستارهاردلان سرفرازپرویز مقصدی مارتیک
ناهیدسکهٔ دورواردلان سرفرازسیاوش قمیشی عبدی یمینی
اشکانهمدرداردلان سرفرازفریدون خشنود ؟
مرجانتکیه بر باداردلان سرفرازتورج شعبان‌خانی تورج شعبان‌خانی
فرزینشکستاردلان سرفرازسیاوش قمیشی منوچهر چشم‌آذر
فرزینبرگ زرداردلان سرفرازفریدون علیخانی منصور میرزاده
بیژن مرتضوینسیم عاشقاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند، دیوید
بیژن مرتضویچشمان تواردلان سرفرازفرید زلاند تیگران
داوود بهبودیای عشقاردلان سرفرازداوود بهبودی منوچهر چشم‌آذر
داوود بهبودیاگزماردلان سرفرازداوود بهبودی مجید قربانی
شهرام صولتیدیوونهاردلان سرفرازفرید زلاند تیگران
شهرام صولتیپروازاردلان سرفرازفرید زلاند تیگران
سیاوش قمیشیفاصلهاردلان سرفرازسیاوش قمیشی سیاوش قمیشی
سیاوش قمیشیباغ بارون‌زدهاردلان سرفرازسیاوش قمیشی ایمان فروتن
سیاوش قمیشیعادتاردلان سرفرازسیاوش قمیشی استیو مک‌کرام
حمیدرضا حامیماهی دلتنگاردلان سرفرازپرویز مقصدی واروژان
شهرهمرمراردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شهرهمعمااردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شهرهتشنهاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شهرههم‌نفساردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شهرهزیارتاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شهرهگرفتاراردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شهرهآیینهاردلان سرفرازفرید زلاند فرید زلاند
شهرههمشهریاردلان سرفرازفرید زلاند منوچهر چشم‌آذر
شهرهخلوت خانهاردلان سرفرازفرید زلاند دیوید
شهرهعادتاردلان سرفرازفرید زلاند دیوید
شهرهگل سفیداردلان سرفرازفرید زلاند دیوید
شهرهمرا بشنواردلان سرفرازفرید زلاند دیوید
رامشجهان سوماردلان سرفرازفرید زلاند ؟
رامشهمزاداردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
رامشغروبا قشنگناردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
امیدبه خاطر بسپاراردلان سرفرازمحمد حیدری ؟
امیدتازه‌وارداردلان سرفرازفرید زلاند ؟
تورج شعبان‌خانیگل ناز پرپر مناردلان سرفرازتورج شعبان‌خانی تورج شعبان‌خانی
تورج شعبان‌خانیفاصله (موسیقی فیلم)اردلان سرفرازتورج شعبان‌خانی تورج شعبان‌خانی
نوش آفرینسراباردلان سرفرازحسن شماعی زاده عبدی یمینی
نوش آفرینغریبه‌هااردلان سرفرازفریدون خشنود ؟
نوش آفرینبخون بخوناردلان سرفرازفریدون خشنود منوچهر چشم آذر
حسن شماعی زادهفریاد رنگاردلان سرفرازحسن شماعی زاده فرزاد فتاحی
حسن شماعی زادهاسم تواردلان سرفرازحسن شماعی زاده واروژان
حسن شماعی زادهآخرین سواراردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
حسن شماعی زادهمرداباردلان سرفرازحسن شماعی زاده حسن شماعی زاده
حسن شماعی زادهغریبه آشنااردلان سرفرازحسن شماعی زاده واروژان
حسن شماعی زادهسفراردلان سرفرازحسن شماعی زاده حسن شماعی زاده
حسن شماعی زادهعقیقاردلان سرفرازحسن شماعی زاده واروژان
حسن شماعی زادهاجاقاردلان سرفرازحسن شماعی زاده حسن شماعی زاده
حسن شماعی زادهنخل جنوباردلان سرفرازحسن شماعی زاده منوچهر اسلامی
حسن شماعی زادهگل ناز پر پر مناردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
حسن شماعی زادهرازاردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
حسن شماعی زادههم ولایت عشقاردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
حسن شماعی زادهریاضتاردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
حسن شماعی زادهتو همونیاردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
حسن شماعی زادهحباباردلان سرفرازحسن شماعی زاده منوچهر اسلامی
عارف (خواننده)بیست سالگیاردلان سرفرازسعید دبیری ؟
عارفباغ بارون زدهاردلان سرفرازسیاوش قمیشی ؟
عارفقصه شهر سکوتاردلان سرفرازفریدون شهبازیان ؟
عارفشاید بدونیاردلان سرفرازحسن شماعی زاده واروژان
عارفقصه کتاب‌هااردلان سرفرازفریدون شهبازیان ؟
سیمین غانمپرندهاردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
سیمین غانمگلهای اطلسیاردلان سرفرازفریبرز لاچینی  
احمدرضا نبی زادهدو دونهاردلان سرفرازپرویز مقصدی ؟
احمدرضا نبی زادهرفته از دستاردلان سرفرازپرویز مقصدی ؟
احمدرضا نبی زادهسفر کردهاردلان سرفرازسیاوش قمیشی ؟
احمدرضا نبی زادهوای که دلماردلان سرفرازپرویز مقصدی ؟
جمشید علیمرادجای خالیتاردلان سرفرازحسن شماعی زاده ؟
امیر رساییقبیلهاردلان سرفرازمحلی گیلانی ؟
رکساناجنوب شهراردلان سرفرازفریدون خشنود ؟
سعید پور سعیدیه عاشقماردلان سرفرازسعید پور سعید ؟
سعید پور سعیدباروناردلان سرفرازسعید پور سعید ؟
فرخ (خواننده)آباداناردلان سرفرازفرخ کاظم عالمی
فرخاسم تواردلان سرفرازفرید زلاند ؟
مرسدهبی تابماردلان سرفرازبابک افشار ؟
سوزان روشنخاکستراردلان سرفرازبابک افشار ؟
مرسدهبشناس مرا بشناساردلان سرفرازمرسده ؟
سندیکبوتراردلان سرفرازشهرام آذر شهرام آذر
سندیعکسای تواردلان سرفرازشهرام آذر شهرام آذر
گلپاشبگرداردلان سرفراز  ؟
گلپایاد دلاردلان سرفرازفریدون خشنود  
مازیارمعراجاردلان سرفرازفرید زلاند ؟
نیماکلبهاردلان سرفراز  ؟
هلنجاده سبزاردلان سرفرازآندرانیک آندرانیک
هلنمهر بوسهاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
هلنشقایقاردلان سرفرازفرید زلاند آندرانیک
فرهادآیینهاردلان سرفرازحسن شماعی زاده منوچهر اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کتاب‌شناسی

  • از ریشه تا همیشه، نشر ورجاوند، تهران
  • سال صفر، نشر ورجاوند، تهران
زمینهٔ کاریادبیات
زادروز۲۴ مرداد ۱۳۲۹
داراب، فارس
ملیتایرانی
محل زندگیفرانکفورت، آلمان
پیشهشاعر، ترانه‌سرا،
دیوان سروده‌هاسال صفر
وب‌گاه رسمیوب‌سایت Ardalan-Sarfaraz.Com

فیسبوک رسمی 

اینستاگرام

لیست پخش منتخب

 خبرنامه رویدادها

جهت اطلاع از رویداد های جدید شماره همراه و ایمیل خود را وارد نمایید



گفتگوی هواداران

eleticket انجمن ها اردلان سرفراز

این جستار شامل 0 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط Avatar کاربر در 5 ماه پیش بروز شده است.

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
پاسخ به : اردلان سرفراز
اطلاعات شما: