جشن و شب های به یاد ماندی نوروز ۹۸ با elcid در ارمنستان

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۹-۱ فروردین ۱۳۹۸ ۲۱-۲۹ ۲۰۱۹March ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۲۲:۰۰ الی ۰۳:۳۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ جشن و شب های به یاد ماندی نوروز ۹۸ با elcid در ارمنستان …

کنسرت ابی آنتالیا نوروز ۹۸

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۴ فروردین ۱۳۹۸ ۲۴ ۲۰۱۹March ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۲۰:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ جشن و شب های به یاد ماندی نوروز ۹۸ با elcid در ارمنستان …

کنسرت اندی نوروز ۹۸ ارمنستان

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۲ فروردین ۱۳۹۸ ۲۲ ۲۰۱۹March ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۲۰:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ اندی ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن کنسرت VIP هامالیر …

کنسرت حسین خواجه امیری ( ایرج ) نوروز ۹۸ در استانبول ترکیه

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۲۱ ۲۰۱۹March ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۲۳:۳۰ – ۲۰:۳۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ برای …

کنسرت ساسی در استانبول کریسمس ۲۰۱۹

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۵ دی ۱۳۹۷ ۲۶ ۲۱۰۸Dec ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۲۰:۰۰ – ۰۲:۰۰   ____________  لیست پخش منتخب  ____________ _____  لیست پخش منتخب  _____ ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ ساسی ____________  محل …

کنسرت شب یلدا با رادیو جوان – استانبول

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۲۹ آذر  ۱۳۹۷ ۲۰ ۲۱۰۷Dec ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۰۲:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ DJ Taba  –  İlyas Yalçıntaş ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ …

کنسرت اندی همراه با تیم ملی فوتبال ایران

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴ ۲۱۰۷Jun ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۳:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ اندی ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _   Yubileyny Sports Palace, …

کنسرت گوگوش و حسن شماعی زاده با حضور اردلان سرفراز

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۳  فروردین ۱۳۹۷ ۲۳ ۲۱۰۸Mar ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۳:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ حسن شماعی زاده گوگوش اردلان سرفراز ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  …

کنسرت داریوش

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۲ فروردین ۱۳۹۷ ۲۲ ۲۱۰۸Mar ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ کنسرت داریوش ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن شانگریلا , …

کنسرت اندی و سامی بیگی

۰۰روز ۰۰ساعت ۰۰دقیقه ۰۰ثانیه ____________  تاریخ   ____________ _  تاریخ   _ ۴ فروردین ۱۳۹۷ ۲۱۰۷Mar 24 ____________  زمان بندی   ____________ _  زمان بندی   _ ۱۹:۰۰ – ۲۴:۰۰   ____________  هنرمندان  ____________ _  هنرمندان  _ سامی بیگی اندی ____________  محل برگزاری  ____________ _  محل برگزاری  _ سالن هامالیر …