رویدادهای در حال اجرا

آخرین رویدادهای در حال اجرا
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه

کنسرت ها

آخرین کنسرت های خدمات رسانی شده
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه

فستیوال ها

آخرین فستیوال های خدمات رسانی شده
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه
 • 00روز
 • 00ساعت
 • 00دقیقه
 • 00ثانیه

هنرمندان

تعدادی از هنرمندانی که رویدادهایشان خدمات رسانی گردیده است

پاپ

رپ

الکترونیک

نوازنده و آهنگساز

شاعر و ترانه سُرا

محل برگزاری

سالن و محل های برگزاری رویداد
سالن اُپرا - ایروان
سالن شانگریلا - ایروان
سالن هامالیر - ایروان

____________  پشتیبانی  ____________

____________  خبرنامه  ____________

خبرنامه کنسرتخبرنامه فستیوالخبرنامه کلی سایت


_________  شبکه های اجتماعی  _________